Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm

Ewidencja pojazdów, obsługa zleceń
Inwentaryzacja sprzętu
Planowanie urlopów

więcej w dziale 'Komputer w Firmie'

Wykorzystanie prywatnego samochodu w działalności gospodarczej czyli Ewidencja Przebiegu PojazdówPrzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć koszty związane z wykorzystaniem prywatnego pojazdu (bez względu na to czy jest to samochód osobowy, ciężarowy czy nawet motocykl) w prowadzonej przez siebie działalności.

Rozliczanie tego rodzaju kosztów określają stosowne przepisy prawne, tj. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym celu podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu potocznie zwaną kilometrówką.

Wzór ewidencji przebiegu pojazdów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wzoru ewidencji przebiegu pojazdów (Dz.U. Z dnia 12 grudnia 2000 roku).

Zgodnie z przepisami Ewidencja przebiegu pojazdu / Kilometrówka powinna zawierać co najmniej:


Tak określona kilometrówka musi być prowadzona na bieżąco, tj. po dokonaniu każdego przejazdu, przez osobę faktycznie używającą dany pojazd. Każdy użytkowany pojazd musi posiadać odrębną kilometrówkę.

Stawki za kilometr przebiegu, których maksymalną wysokość określa Minister Infrastruktury podzielone są na cztery kategorie:


Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów ułatwiają przedsiębiorcą stosowne programy komputerowe. Przykładem może być oprogramowanie Menedżer Pojazdów PL+ firmy SoftwareProjekt, które umożliwia na bieżąco tworzenie zarówno rejestru przejazdów pojazdu jak i kosztów związanych z jego użytkowaniem, tj. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, coroczny zakup ubezpieczeń OC/AC jak również koszty przeglądów technicznych, napraw, wymiany opon, itp.

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów nie zwalnia podatnika z obowiązku dokumentowania wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu takich jak:


W każdym przypadku na fakturze dokumentującej poniesiony koszt musi pojawić się numer rejestracyjny pojazdu, którego dany wydatek dotyczy.

Podsumowując:

Aby korzystać z prywatnego pojazdu w działalności gospodarczej należy:
Więcej na:
www.SoftwareProjekt.com.pl