Uniwersalne Oprogramowanie dla Firm i Biura

Łatwa obsługa, Wieczysta licencja, Darmowa wysyłka

logo

Ekrany programu OBSŁUGA BIURA PL+
Prowadzenie sekretariatu, obsługa korespondencji

Rezerwacja wyposażenia:

Rezerwacja wyposażenia


Główny ekran - zadania do wykonania:

Główny ekran - zadania do wykonania


Edycja informacji o korespondencji:

Edycja informacji o korespondencji


Dziennik korespondencji:

Dziennik korespondencji


Lista zadań do wykonania:

Lista zadań do wykonania


Dla domu: Planowanie i kontrolowanie domowego budżetu